Sök

Installationsföreläsning: Three shades of trade

SeminariumExterna aktiviteter

Installationsföreläsning: Patrik Tingvall har utsetts till professor vid Södertörns högskola. Patrik forskar om internationell handel, tillväxt och analyser av offentligt stöd. Han arbetar på Ratio sedan 2011 och delar sin tid mellan Ratio, Södertörn och myndigheten för Tillväxtanalys.

Patrik Tingvall disputerade vid Handelshögskolan i Stockholm 2001 och har tidigare även arbetat på Fackföreningsrörelsens institut för ekonomisk forskning och European Institute for Japanese Studies.

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578