Typ: Externa aktiviteter
Södertörns högskola, Huddinge, Sverige
Kl. 13:35 – 14:05

Installationsföreläsning: Patrik Tingvall har utsetts till professor vid Södertörns högskola. Patrik forskar om internationell handel, tillväxt och analyser av offentligt stöd. Han arbetar på Ratio sedan 2011 och delar sin tid mellan Ratio, Södertörn och myndigheten för Tillväxtanalys.

Patrik Tingvall disputerade vid Handelshögskolan i Stockholm 2001 och har tidigare även arbetat på Fackföreningsrörelsens institut för ekonomisk forskning och European Institute for Japanese Studies.