Typ: Forskarseminarier
Ratio - Näringslivets forskningsinstitut, Sveavägen, Stockholm, Sweden
Kl. 10:00 – 11:30

Uppsatsen kan erhållas från Karl Wennberg cirka en vecka före respektive seminarium. Seminariet hålls i Ratios lokaler på Sveavägen 59, 4 tr, kl 10-11.30 (obs! tiden).

5/3: ”Institutional change in collective skill formation – the Norwegian case”

Ole Johnny Olsen, Universitetet i Bergen

Opponent:  Nils Karlson