Typ: Forskarseminarier
Sveavägen 59, Stockholm, Sverige
Kl. 12:00 – 13:30

Siri Terjesen, Indiana University, USA

Opponent: Niklas Elert

Uppsatsen kan erhållas från Karl Wennberg cirka en vecka före respektive seminarium.

Seminariet hålls i Ratios lokaler på Sveavägen 59, 4 tr, kl 12-13.30 (OBS! tiden).