Typ: Forskarseminarier
Sveavägen 59, Stockholm, Sverige
Kl. 14:00 – 15:30

Patrik Ström, Handelshögskolan i Göteborg

Opponent: Karl Wennberg

Uppsatsen kan erhållas från Karl Wennberg cirka en vecka före respektive seminarium.

Seminariet hålls i Ratios lokaler på Sveavägen 59, 4 tr, kl 14-15.30 om inget annat anges.