Typ: Forskarseminarier
Sveavägen 59, Stockholm, Sverige
Kl. 14:00 – 15:30

Che-Yuan Liang, Uppsala Universitet

Opponent: Daniel Halvarsson

Datum: Onsdagen den 9 november

Klockan: 14.00 – 15.30

Plats: Ratio, Sveavägen 59, Stockholm

Uppsatsen kan erhållas från Johanna Palmberg cirka en vecka före seminariet.