Typ: Forskarseminarier
Ratio - Näringslivets forskningsinstitut, Sveavägen, Stockholm, Sweden
Kl. 12:00 – 13:00

Uppsatsen kan erhållas från Patrik Tingvall cirka en vecka före respektive seminarium. Seminariet hålls i Ratios lokaler på Sveavägen 59, 4 tr, kl 12-13.

18 september ”In intrapreneurship we trust – Institutions and the allocation of entrepreneurship”

Professor Erik Stam, Utrecht University

Opponent: Karl Wennberg

OBS! kl 12-13