Typ: Forskarseminarier
Ratio - Näringslivets forskningsinstitut, Sveavägen, Stockholm, Sweden
Kl. 10:00 – 13:00

Uppsatsen kan erhållas från Patrik Tingvall cirka en vecka före respektive seminarium. Seminariet hålls i Ratios lokaler på Sveavägen 59, 4 tr, kl 10-13

11/6: Investment liberalisation, technology take-off and export market entry: Firm level evidence for China.

Holger Görg, Kiel Institute for the World Economy.

Opponent: Patrik Tingvall