Sök

Jan Jörnmark på Furillen

SeminariumRatio i Almedalen

Under politikerveckan i Almedalen finns Jan Jörnmarks fotografier i en utställning på Furillen, där det gamla sorteringsverket blivit utställningslokal. Utställningen beskriver tjänstesamhällets framväxt. I fokus står globalisering, digitalisering och urbanisering.

Jan Jörnmark sammanfattar kort bakgrunden:

  • Globaliseringen har skapat ett enormt välstånd, men också slagit sönder tryggheten i de gamla industrisamhällena. Idag arbetar mindre än en sjättedel av befolkningen i västländerna i den traditionella industrin.
  • Digitaliseringen har förändrat världen på ett genomgripande sätt. Hastigheten i innovationsspridningen är unik. Resultatet har blivit rasande snabba teknikskiften som också bidragit till globaliseringen, t ex av kapitalmarknaden.
  • Dynamiken gör storstäderna till brytpunkter i det globaliserade samhället, men de stora flödena av kapital och människor skapar också konflikter.

Utställningen på Furillen har kommit till genom ett samarbete med Swedbank.

Jan Jörnmark, docent i ekonomisk historia vid Chalmers, samarbetar med forskningsinstitutet Ratio i projektet äganderätt, företagandets villkor och ekonomisk tillväxt. Inom projektet har Jan skapat hemsidan skapandeforstorelse.se som ger en sammanhängande bild av hur det svenska samhället förändrades under 1980- och 90-talet.

Han deltar vid ett flertal seminariet i Almedalen, bl a hos Almega tisdagen den 5 juli, kl 15-16, med rubriken ”En svensk tjänstesektor i industriell skala?”.

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578