Typ: Forskarseminarier
Ratio - Näringslivets forskningsinstitut, Sveavägen, Stockholm, Sweden
Kl. 13:00 – 14:30

Dagens seminarium utgår.

Technology entrepreneurship and economic evolution – The role and contribution of
university spin-offs in the regional innovation system of Scania in Sweden

Jonas Gabrielsson, ek dr vid Circle i Lund, håller veckans vetenskapliga seminarium.

Opponent: Mirko Ernkvist

Uppsatsen kan erhållas från Henrik Malm Lindberg cirka en vecka före respektive seminarium. Seminariet hålls i Ratios lokaler på Sveavägen 59, 4 tr, kl 13-14.30