Typ: Öppna seminarier
Sveavägen 59, Stockholm, Sverige
Kl. 16:00 – 19:00

Välkommen till lanseringen av Framtidens arbetsmarknad och den svenska modellens utmaningar av Nils Karlson, docent och vd Ratio, och Lotta Stern, docent och vice vd Ratio.

En rad omvärldsförändringar är på väg att förändra arbetsmarknaden. Digitalisering, globalisering, demografiska förändringar och värderingsförskjutningar leder till ett nytt arbetsliv. Kompetensbehov, arbetsorganisation, anställningsförhållanden, branscher och mycket annat kommer att förändras. Behovet av flexibilitet ökar.

Den svenska arbetsmarknadsmodellens aktörer står därmed vid något av ett vägskäl. Ska man anta utmaningarna som utvecklingen driver på och försöka utveckla modellen eller ska man värna status quo och nöja sig med att upprätthålla och underhålla en delvis undermåligt fungerande modell?

Ratio ersätter glöggen med bubbel och tilltugg när vi samlas för att diskutera framtidens arbetsmarknad.

Datum: torsdagen den 7 december
Tid: 16.00-19.00 (bokpresentation vid 17)
Plats: Ratio på Sveavägen 59, 4 tr.

Anmäl dig här

Docenterna Nils Karlson och Lotta Stern skriver även om rapporten och programmet på DN debatt.