Typ: Öppna seminarier
Ratio - Näringslivets forskningsinstitut, Sveavägen, Stockholm, Sverige
Kl. 12:00 – 13:15

Hur påverkar teknologisk innovation regleringarna av en bransch? Hur kan politiker, myndigheter och företag agera för att möjliggöra digital transformation?

Sverige har ofta varit tidigt ute med att införa nya regler som svar på tekniska förändringar och global konkurrens. Under dessa förhållanden är det svårt att förlita sig på tidigare erfarenheter. Hur ser det ut i dag? Är politiken i takt med företagens tekniska utveckling? Är svenska företag i takt med digitaliseringen?

Varmt välkomna till Ratio den 14 maj och till ett lunchseminarium om teknikskiften och politisk förändring. Ratios Christian Sandström och Mirko Ernkvist presenterar några av huvudresultaten från forskningsprojektet The Co-evolution of Technology and Regulation, vilket har studerat avregleringarna av telekom- och finansmarknaderna.

Forskningspresentationerna följs av kommentarer och diskussion av:
• Maja Fjaestad, statssekreterare socialdepartementet och docent i teknikhistoria vid KTH
• Anne-Marie Fransson, tf förbundsordförande IT- & telekomföretagen
• Joakim Järrebring, riksdagsledamot (S)
• Bodil Sidén, f.d. talesperson Uber i Norden, i dag Bellbird


Datum: tisdagen den 14 maj
Tid: 12.00–13.15 (lunchmacka serveras från 11.30)
Lokal: Ratio, Sveavägen 59, 4 tr, Stockholm

Anmäl dig via följande länk.


Läs mer om projektet här. Här finns de PPT-bilder som visades under seminariet.