Typ: Externa aktiviteter
Svenskt Näringsliv, Storgatan, Stockholm, Sverige
Kl. 16:00 – 17:00

Coronautbrottet orsakar stort mänskligt lidande och medför mycket allvarliga ekonomiska konsekvenser både här i Sverige och globalt. Mycket har gjorts för att rädda svenska företag och jobb men det krävs mer för att ta oss genom denna kris. Vilka erfarenheter har vi hittills och hur ser utmaningarna ut för svensk ekonomi framöver?

Nils Karlson, professor och vd Ratio, deltar i Svenskt Näringslivs digitala framtidsmöte för att diskutera detta.

Mer information och anmälan här.