Typ: Forskarseminarier
Ratio - Näringslivets forskningsinstitut, Sveavägen, Stockholm, Sweden
Kl. 13:00 – 14:30

”Knowledge diversity, transfer and coordination: The effect of intrafirm inventor networks on the speed of external knowledge recombination”

Keld Laursen, professor vid Copenhagen Business School

Opponent: Patrik Gustavsson Tingvall

Uppsatsen kan erhållas från Henrik Malm Lindberg cirka en vecka före respektive seminarium. Seminariet hålls i Ratios lokaler på Sveavägen 59, 4 tr, kl 14-15.30