Sök

Klarar Sverige finansieringen av nya innovationer?

SeminariumKonferenser

Finansiering av innovationer och tillväxtföretag är en av Sveriges största utmaningar.

Innovationspolitikens kanske största utmaning är att tydliggöra statens respektive marknadens roll i tillväxtfinansieringen. Vilka skatter, lagar och regler behöver förändras för att stärka finansieringen av företag i olika utvecklingsfaser? Vilken roll har privat sparande, banker, riskkapital och olika offentliga stödsystem för ny- och tillväxtföretagandet? Hur kan samverkan mellan olika aktörer stärkas?

Den 20 oktober arrangerar Ratio tillsammans med Vinnova en konferens där de första resultaten från ett stort forskningsprogram om tillväxtfinansiering presenteras och diskuteras. Jennie Nilsson, riksdagsledamot (S) och ordförande i näringsutskottet, inleder.

Förutom Vinnova finns även Almi, Företagarna, SISP (Swedish Incubators & Science Parks), Sparbankernas Riksförbund, Svenska Uppfinnareföreningen, Swedbank , Svenskt Näringsliv och Tillväxtanalys med i programmets styrgrupp.

Medverkande:

Charlotte Bohman, affärsängel
Hannes Dernehl, entreprenör
Daniel Johansson, chef Omvärldsanalys & utvärdering, Vinnova
Öivind Neiman, VD Sparbankernas Riksförbund
Jennie Nilsson (S), ordf näringsutskottet i Riksdagen
Elisabeth Thand-Ringqvist, VD Företagarna

Dag: 20 oktober
Tid: 16-17.30 med efterföljande mingel
Plats: Vinnova, Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm

Anmälan görs här.

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578