Sök

Klimat för miljö och företagande

SeminariumKonferenser
Klimat för miljö och företagande
Anmälan

I Sveriges klimat- och energiomställning har näringslivet en nyckelroll. Hur går det? Vilka förutsättningar har företagen för att ställa om – och vilka effekter har deras omställning på andra områden? Välkommen till en konferens om klimatet för miljö och för företagande och till en eftermiddag med diskussioner om kompetensförsörjning, regleringar, omställning, marknad och politik.

Torsdagen den 20 april bjuder Ratio, tillsammans med Installatörsföretagen, på forskning, kunskap och diskussioner om företagandets villkor i tider av omställning och effektivisering.

Medverkar gör bland andra:
• Lotta Stern, professor och vd Ratio
• Ola Månsson, vd Installatörsföretagen
• Thomas Persson, generaldirektör Myndigheten för yrkeshögskolan
• Liselotte Jernberg Bate, kultur- och hållbarhetschef på Granitor
• Kristina Nyström, professor KTH och Ratio

Datum: Torsdagen den 20 april
Tid: 16.00–17.30 med efterföljande mingel med tilltugg
Plats: Svenskt Näringsliv, Storgatan 19, Stockholm. Sal: Wallenbergaren

Ratios formella årsmöte hålls för Ratios medlemmar samma dag kl. 15.30-16.00 på samma plats. Medlemmar i Ratio anmäler separat deltagande till detta via info@ratio.se senast 14 april.

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578