Sök

Kollektivavtalens roll på framtidens arbetsmarknad?

SeminariumRatio i Almedalen

Henrik Lindberg och Nils Karlson presenterar ny forskning om den svenska kollektivavtalsmodellens konsekvenser för fack, arbetsgivare och anställda på svensk arbetsmarknad. Ledande företrädare för arbetsmarknadens parter debatterar.

I en ny forskningsrapport från Ratio visas att den svenska arbetsmarknadsmodellen ställs inför stora utmaningar inom de nya, snabbväxande tjänstebranscherna – bland annat låg facklig anslutningsgrad och låg täckningsgrad för kollektivavtalen, individuell lönebildning och stor lönespridning. Fack och arbetsgivare har dock i väsentlig utsträckning lyckats anpassa och integrera de nya villkoren inom modellens ramar. Modellen har visat sig förvånansvärt flexibel.

Ratioforskarna docent Nils Karlson och fil dr Henrik Lindberg konstaterar att den traditionella kollektivavtalsmodellen idag utmanas från två håll. Dels av en grupp kunskapsintensiva kvalificerade tjänsteföretag inom områden som IT, konsultbyråer, arkitektkontor och informationstjänster, dels av en grupp lägre kvalificerade tjänsteföretag av typen skrivbyråer, bemannings- och bevakningsföretag.

I båda fallen utmanas de etablerade metoderna att förhandla och sätta löner vilket också påverkar relationerna mellan parterna. Inte minst har fackets roll förändrats, men även arbetsgivarna har behövt hitta nya lösningar såsom exempelvis serviceavtalen.

Vid seminariet medverkade bland andra Jonas Milton, VD Almega, Niklas Hjert, förhandlingschef Unionen, Maria Elinder, avtalsansvarig IT och telekom Sveriges Ingenjörer och Benny Johansson, förbundsdirektör Civilekonomerna

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578