Typ: Öppna seminarier
Ratio - Näringslivets forskningsinstitut, Sveavägen, Stockholm, Sweden
Kl. 11:30 – 13:00

Ekon dr Mattias Lundbäck och docent Sven-Olov Daunfeldt har slutfört forskningsprojektet Kommunalt företagande som konkurrensbegränsning – företagens perspektiv, finansierat av Konkurrensverket.

Forskningsrapporten presenteras den 19 mars, kl 12-13, på Ratio. Medverkar gör Ulla Hamilton, arbetsmarknadsborgarråd (M) i Stockholm stad.

Från 11.30 serveras lättare förtäring. Anmäl deltagande till karl.axelsson@ratio.se senast den 15 mars.

Rapporten är publicerad på Konkurrensverkets hemsidan och kan även hämtas här (pdf).