Sök

Kompetens och matchning på framtidens arbetsmarknad: Ny teknik, gamla problem?

SeminariumRatio i Almedalen
Ingen anmälan krävs, men registrera dig här för att få en påminnelse.
Anmälan

Ratio i Almedalen 2023: AI, appar och distansarbete – vilken roll spelar ny teknik för gamla problem? Problemen är välkända. Det finns jobb, men saknas personal, och finns jobb men saknas bostäder. Matchningen av både jobb och bostäder brister. Vad krävs för att tekniken ska bli en samhällsvinst, och när riskerar den bli en förlust?

Kompetensbristen är stor. I nästan alla branscher och konjunkturlägen vittnar arbetsgivare om svårigheter med att rekrytera personal. Ibland är det bostäder som saknas, ibland kompetens. Ofta är matchningen fel.

Problemen med svensk arbets- och bostadsmarknad är gamla och välkända. Vilken roll spelar ny teknik i detta? Hur kommer AI påverka jobben? Vilken effekt har appar på kompetensförsörjningen inom vården? Hur spelar hybrid- och distansarbetet in? Vilken roll spelar den nya tekniken för de gamla problemen? Någon alls? Kan det effektivisera och hjälpa? Eller riskerar det polarisera och stjälpa?

Välkommen till ett seminarium där ett antal Ratio-forskare presenterar pågående forskning om matchning, kompetensförsörjning, bostäder, AI, appar och ledarskap, och till ett samtal om förutsättningar för att skapa bättre utvecklingskraft.

Medverkar gör bland andra:

  • Lotta Stern, sociologiprofessor och vd Ratio
  • Linda Weidenstedt, fil dr i sociologi, Ratio
  • Mårten Blix, fil dr i nationalekonomi, Ratio
  • Magnus Lodefalk, docent i nationalekonomi, Ratio, AI-Econ lab & Örebro universitet
  • Jan Jörnmark, docent ekonomisk-historia, rapportförfattare Ratio
  • Mattias Dahl, vvd Svenskt Näringsliv
  • Martin Wästfelt, förhandlingschef Unionen

Tid: Onsdagen den 28 juni, kl 14.00-15.15
Plats: Hansaplatsen, Donnersgatan 6, 621 56 Visby.

Läs mer i Almedalsprogrammet här.

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578