Sök

Kompetensförsörjning för innovation och tillväxt

SeminariumExterna aktiviteter

Onsdagen den 18 maj klockan 08:00-08:55 (lättare frukost från 07:30)

IVAs konferenscenter, Rausingrummet, Grev Turegatan 16, Stockholm

Kompetensförsörjningen är central för att svenska innovativa företag ska växa och bidra till ökad välfärd. Samtidigt hittar många företag inte medarbetare med rätt kompetens fastän Sverige är ett av de länder som satsar mest på utbildning. För många företag är bristen på rätt kompetens ett hinder för tillväxt.

Läs mer på IVA:s hemsida.

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578