Typ: Konferenser
Hotel Birger Jarl Stockholm, Tulegatan, Stockholm, Sverige
Kl. 8:30 – 12:00

Kompetensbrist är det kanske största tillväxthindret. Vilka är orsakerna och vad behöver göras?

Måndagen den 24 april presenterar Ratios forskare de viktigaste resultaten och slutsatserna i forskningsprogrammet Kompetens för tillväxt, baserat på närmare 50 studier och ett stort antal konferenser, seminarier och regionala dialoger.


Program:

Regeringens kompetensstrategi
Anna Ekström, gymnasie- och kunskapsminister

Kompetens för tillväxt: Analys och slutsatser
Daniel Halvarsson, Nils Karlson och Lotta Stern

Panel
Charlotte Brogren, generaldirektör Vinnova
Martin Linder, förbundsordförande Unionen
Leif Östling, ordförande Svenskt Näringsliv

Mingelpaus med forskarmöten

Kompetens för framtiden: Uppdatering och fortsatt lärande
Patrick Joyce, Nils Karlson och Kristina Nyström

Panel
Agneta Bladh, ordförande Vetenskapsrådet
Mattias Dahl, VD Transportföretagen
Gunilla Nordlöf, generaldirektör Tillväxtverket

Svensk kompetensförsörjning i internationell jämförelse
Christophe André, OECD


 

Datum: Måndagen den 24 april
Tid: 09.00-12.00 (kaffe serveras från 08.30)
Plats: Hotell Birger Jarl, Tulegatan 8

Varmt välkommen! Anmäl dig här.