Sök

Konferens: Kompetens för framtiden

SeminariumKonferenser

Kompetensbrist är det kanske största tillväxthindret. Vilka är orsakerna och vad behöver göras?

Måndagen den 24 april presenterar Ratios forskare de viktigaste resultaten och slutsatserna i forskningsprogrammet Kompetens för tillväxt, baserat på närmare 50 studier och ett stort antal konferenser, seminarier och regionala dialoger.


Program:

Regeringens kompetensstrategi
Anna Ekström, gymnasie- och kunskapsminister

Kompetens för tillväxt: Analys och slutsatser
Daniel Halvarsson, Nils Karlson och Lotta Stern

Panel
Charlotte Brogren, generaldirektör Vinnova
Martin Linder, förbundsordförande Unionen
Leif Östling, ordförande Svenskt Näringsliv

Mingelpaus med forskarmöten

Kompetens för framtiden: Uppdatering och fortsatt lärande
Patrick Joyce, Nils Karlson och Kristina Nyström

Panel
Agneta Bladh, ordförande Vetenskapsrådet
Mattias Dahl, VD Transportföretagen
Gunilla Nordlöf, generaldirektör Tillväxtverket

Svensk kompetensförsörjning i internationell jämförelse
Christophe André, OECD


Datum: Måndagen den 24 april
Tid: 09.00-12.00 (kaffe serveras från 08.30)
Plats: Hotell Birger Jarl, Tulegatan 8

Varmt välkommen! Anmäl dig här.

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578