Typ: Ratio i Almedalen
Syskongatan 1, Visby, Sverige
Kl. 14:00 – 15:00

Ratio har kartlagt de svenska konfliktreglernas utformning och om hur de svenska konfliktreglerna skiljer sig från motsvarande regler i våra viktigaste konkurrentländer. Vilka förändringar kan behövas för att stärka svensk konkurrenskraft, möta globaliseringen och hantera EU-rättens växande betydelse? Vilket ansvar har parterna själva, Arbetsdomstolen respektive lagstiftaren för att utveckla den svenska modellen?

Ratio presenterar ny forskning, arbetsmarknadens parter diskuterar.

MEDVERKANDE:

Johanna Grönbäck, forskningsassistent Ratio
Dan Holke
, LO-TCO Rättsskydd
Nils Karlson, docent Ratio
Henrik Malm Lindberg,
fil dr Ratio
Mats Persson
, riksdagsledamot (FP)
Claes Stråth, Medlingsinstitutet
Anders Weihe, Teknikföretagen

Moderator: Ann-Kari Edenius