Sök

Svenska konfliktregler i ett internationellt perspektiv

SeminariumRatio i Almedalen

Ratio har kartlagt de svenska konfliktreglernas utformning och om hur de svenska konfliktreglerna skiljer sig från motsvarande regler i våra viktigaste konkurrentländer. Vilka förändringar kan behövas för att stärka svensk konkurrenskraft, möta globaliseringen och hantera EU-rättens växande betydelse? Vilket ansvar har parterna själva, Arbetsdomstolen respektive lagstiftaren för att utveckla den svenska modellen?

Ratio presenterar ny forskning, arbetsmarknadens parter diskuterar.

MEDVERKANDE:

Johanna Grönbäck, forskningsassistent Ratio
Dan Holke
, LO-TCO Rättsskydd
Nils Karlson, docent Ratio
Henrik Malm Lindberg,
fil dr Ratio
Mats Persson
, riksdagsledamot (FP)
Claes Stråth, Medlingsinstitutet
Anders Weihe, Teknikföretagen

Moderator: Ann-Kari Edenius

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578