Typ: Externa aktiviteter
Instituto Superior Técnico, Avenida Rovisco Pais, Lissabon, Portugal
Kl. 13:00 – 19:00

Martin Korpi och Daniel Halvarsson besöker Instituti Superior Técnico i Lissabon. Under torsdagen och fredagen kommer de att delta i en workshop dit de bjudits in för att presentera pappret Entrepreneurship and Income Inequality. Workshopen kommer att hållas på IST Center for Innovation, Technology and Policy Research.