Typ: Ratio i Almedalen
Hästgatan 12, Visby, Sverige
Kl. 11:00 – 12:00

Ratio utforskar i år strukturomvandlingens konsekvenser och förutsättningarna för utvecklingskraft. Klarar Sverige att bejaka framväxten av nya jobb i växande företag? Hur kan välståndshöjande reformer genomföras?

Ratios program i Almedalen 2010 kan läddas ner här: Ratio i Almedalen 2010