Sök

Kristina Nyström talar på konferens i Turin 19-20 november

SeminariumExterna aktiviteter

Kristina Nyström talar på konferensen Bankruptcy institutions, corporate insolvency and entrepreneurship i Turin. Den uppsats som Nyström kommer att prata om ingår i forskningsprogrammet Kompetens för tillväxt och projektet Regional kompetensabsorptionsförmåga.

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578