Typ: Öppna seminarier
Ratio - Näringslivets forskningsinstitut, Sveavägen, Stockholm, Sverige
Kl. 12:00 – 14:00

Den 4 mars presenterar Ratio rapporten: Samverkan – en utmaning: Lärdomar av KK-stiftelsens samverkansprogramRapporten är skriven av Henrik Malm Lindberg, Anne-Sophie Larsson och Nils Karlson, Ratio. Ett kapitel har författats av Olle Vogel, Programansvarig, KK-Stiftelsen.

Samverkan är avgörande för att stärka det svenska näringslivets långsiktiga konkurrensförmåga. I rapporten presenteras en genomgång av några av KK-stiftelsens program. Såväl kvantitativa sammanställningar och enkäter, som kvalitativa intervjuer har använts.

Den viktigaste slutsatsen är att samverkan ska ses som en lärprocess, där aktiviteter, resultat och effekter – på kort och lång sikt – behöver mätas och följas upp med väsentligt större systematik och jämförbarhet i framtida satsningar. Genomgående fungerar samverkan bättre för stora företag än för små, där samverkan kanske skulle behövas som mest.

Ola Asplund, Utredningschef, IF Metall och Tobias Krantz, Chef Utbildning, Forskning & Innovation på Svenskt Näringsliv kommenterar rapporten.

Välkommen att delta i diskussionen:
Dag: 4 mars 2015
Tid: kl 12.00-14:00
Plats: Ratio, Sveavägen 59, 4 tr. Stockholm

Anmäl dig här.

En lättare lunch med dryck serveras från 11.45 seminariet. Har ni fått förhinder är vi tacksamma om ni meddelar detta senast 17.00, dagen innan seminariet. Om ni uteblir måste vi tyvärr debitera 200 kr.