Sök

Lessons from Financial Crises: Kenneth Rogoff

SeminariumExterna aktiviteter

Professor Kenneth Rogoff är 2014 års Eli F Heckscher-föreläsare. Han talar den 2 september på Handelshögskolan i Stockholm under rubriken ”Lessons from Financial Crises”.

Kenneth Rogoff är professor vid Harvard University ( Thomas D. Cabot Professor of Public Policy and Professor of Economics at Harvard University) och tidigare professor vid Princeton University.

Rogoffs studier runt finansiella kriser fick stor uppmärksamhet i efterdyningarna av 2008 års globala finanskris då också den vedertagna makroekonomiska modellen omprövades.

Professor Rogoffs akademiska arbete omfattar även studier av oberoende centralbanker, växelkurser och politiska budgetcykler. Rogoff har en omfattande publicering där Foundations of International Macroeconomics och Handbook of International Economics haft stor betydelse. Hans senaste bok This Time is Different: Eight Centuries of Financial Folly, skriven tillsammans med Carmen Reinhart, omfattar studier av 66 länder under 800 år.

Kenneth Rogoff var chefsekonom på IMF, internationella valutafonden, 2001-2003. Han har också en tidigare karriär som professionell schackspelare.

Föreläsningen till minne av Eli F Heckscher arrangeras av Ratio och EHFF i samarbete:

Dag: 2 september
Tid: kl 17.15-18.45
Plats: Handelshögskolan i Stockholm, Sveavägen 65, i aulan

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578