Typ: Forskarseminarier
Ratio - Näringslivets forskningsinstitut, Sveavägen, Stockholm, Sweden
Kl. 14:00 – 15:30

Uppsatsen kan erhållas från Patrik Tingvall cirka en vecka före respektive seminarium. Seminariet hålls i Ratios lokaler på Sveavägen 59, 4 tr, kl 14-15.30.

21/11 ”Do Leveraged Buyouts Lead to Unemployment for Workers? Evidence from Matched Employer-Employee Data”

Joachim Tåg, IFN

Opponent: Louise Nordström