Sök

Licentiatframläggning: Michel Elmoznino Laufer

SeminariumExterna aktiviteter

Michel Elmoznino Laufer är forskarstuderande inom företagsekonomi vid Ratio och Handelshögskolan i Stockholm. Den 27:e april lägger han fram sin licentiatavhandling om tillitsbyggande inom crowd-funding.

Opponerar gör Anders Isaksson från Chalmers tekniska högskola. Seminariet är öppet för allmänheten och hålls i rum 350 på Handelshögskolan i Stockholm.

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578