Typ: Forskarseminarier
Sveavägen 59, Stockholm, Sverige
Kl. 14:00 – 15:30

Martin Andersson, Circle, Lunds universitet

Opponent: Patrik Tingvall

Uppsatsen kan erhållas från Karl Wennberg cirka en vecka före respektive seminarium.

Seminariet hålls i Ratios lokaler på Sveavägen 59, 4 tr, kl 14.00-15.30 om inte annat anges.