Sök

Lönebildning och kompetensförsörjning

SeminariumÖppna seminarier

Hur påverkar lönebildningen möjligheterna att rekrytera, behålla och utveckla kompetens?

Ratio har i flera forskningsprojekt studerat lönebildningen ur olika aspekter, bland annat dess betydelse för företagens kompetensförsörjning. Utan en fungerande lönebildning och lönesättning på företagsnivå försvåras möjligheten att premiera kompetens och ge arbetstagare incitament att utvecklas i sitt arbete. Nils Karlson och Henrik Malm Lindberg redovisar resultat från ny forskning.

Hur lönebildning påverkar kompetensförsörjning beskrivs i den nya boken Lönebildning i verkligheten. Boken finns att köpa under seminariet.

Välkommen att delta:

Dag: 25 september 2014
Tid: kl. 11:45 – 13:15
Plats: Ratio, Sveavägen 59, 4 tr. Stockholm

Anmälan här.

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578