Sök

Lönebildning i verkligheten

SeminariumRatio i Almedalen

Hur fungerar lönebildningen i verkligheten, i olika branscher och företag? Hur styrande är kollektivavtalen? Vilken effekt har märket och individgarantierna? Används lönesättning som strategiskt verktyg? Hur ser lönebildningens framtid ut?

Nya resultat från ett stort projekt om kollektivavtalens effekter presenteras av Ratios forskare. Parter, företagare och politiker debatterar.

Deltagare:
Mattias Dahl, förhandlingschef Svensk Handel
Annika Elias, vd Ledarna
Susanna Gideonsson, Handelsanställdas förbund
Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna
Niklas Hjert, avtalschef Unionen
Torbjörn Johansson, avtalssekreterare LO
Henrik Malm Lindberg, fil dr Ratio
Nils Karlson, docent Ratio
Anne-Sophie Larsson, forskningsassistent Ratio
Terese Neivelt Ericsson, PwC
Pontus Sjöstrand, förhandlingschef Visita
Lotta Stern, docent Ratio
Claes Stråth, vd Medlingsinstitutet
Veli-Pekka Säikkälä, avtalssekreterare IF Metall
Lotta Witt, HR-chef ÅF
Christer Ågren, vvd Svenskt Näringsliv

Måndag 30 juni, kl 10–13
Hamngatan 3, Visby (Lunch serveras)

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578