Typ: Forskarseminarier
Sveavägen 59, Stockholm, Sverige
Kl. 13:00 – 14:30

Long-term consequences of being not in employment, education or training as a young adult. Stability and change in three Swedish birth cohorts.

Olof Bäckman, Sofi (Stockholms universitet)

Opponent: Karolina Stadin

Uppsatsen kan erhållas från Daniel Halvarsson cirka en vecka före respektive seminarium. Seminariet hålls i Ratios lokaler på Sveavägen 59, 4 tr, kl 13-14.30