Typ: Öppna seminarier
Svenska Mässan, Göteborg, Sverige
Kl. 10:30 – 12:00

Principles of wage setting in collective agreements and firm performance (2014, Hannes Andréasson, Lotta Stern)

Lotta Stern, docent SU och Ratio, presenterar ny forskning om lönebildning på HR-summit den 5 mars, kl 10.30 – 12.00. Konferensen hålls på Svenska mässan i Göteborg.

Artikeln ingår i det stora projektet ”Lönebildning för utvecklingskraft” som Ratio avslutade 2014 då boken Lönebildning i verkligheten publicerades.

Läs mer om HR-summit.