Sök

Lunchseminarium: Att ge stöd eller undanröja hinder?

SeminariumÖppna seminarier

Hur kan politiken stödja innovativa företag? Vilka internationella erfarenheter finns?

Hur kan man underlätta för oetablerade och innovativa företag som utmanar rådande strukturer? Vilka är egentligen de främsta hindren för innovation och entreprenörskap?

Varmt välkomna till Ratio den 18 februari och till ett lunchseminarium om innovationspolitik i Sverige och övriga världen. Vi gästas av Jason Potts, professor vid RMIT University i Australien, som forskar om samspelet mellan särintressen, innovation och politik. Ratios Christian Sandström, docent vid Chalmers tekniska högskola, presenterar skriften ”Innovationspolitik för tillväxt” som innehåller ny forskning med implikationer för svensk innovationspolitik.

Forskningspresentationerna följs av kommentarer och diskussion med Enrico Deiaco, avdelningschef Innovation och grön omställning, Tillväxtanalys, Lotta Engzell-Larsson, ekonomijournalist och ledarskribent Dagens Industri, Joar Forssell, riksdagsledamot och skattepolitisk talesperson (L) och Helene Hellmark Knutsson, riksdagsledamot (S) och vice ordförande Näringsutskottet.

Datum: måndagen den 18 februari
Tid: 11.45–13.15 (lunchmacka serveras från 11.30)
Lokal: Ratio, Sveavägen 59, 4 tr, Stockholm

Anmäl dig här.

Seminariet kommer att hållas delvis på engelska, delvis på svenska.


Skriften ”Innovationspolitik för tillväxt” sammanfattar Ratios stora forskningsprogram Financing of Innovations. Inom ramen för detta femåriga forskningsprogram har omkring 50 studier undersökt hur samspelet mellan finansiering och entreprenörskap kan förbättras för att underlätta innovationer, konkurrenskraftig produktion och uthållig tillväxt. Tre olika förutsättningar för innovation har studerats, nämligen kapital, kompetenser och institutioner.

De PPT-bilder som visades under seminariet finns här: PPT_Ratio_Ge stöd eller undanröja hinder_2019.

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578