Sök

Framtidens kollektivavtal? Medarbetaravtal ur parternas perspektiv

SeminariumÖppna seminarier

Kollektivavtal är en självklarhet på svensk arbetsmarknad. Men nu ökar andelen små och nya företag som inte tecknar avtal alls. Som svar på varför anges att kollektivavtal är krångliga och gör det svårt att anpassa villkor efter vad som är bäst för företagen. Kollektivavtalens attraktivitet kan alltså behöva stärkas. Är – var – nya slags kollektivavtal svaret på detta?

På 1990-talet trodde man att kollektivavtal som inte gjorde skillnad mellan tjänstemän och arbetare, så kallade medarbetaravtal, skulle finnas överallt från mitten av 1990-talet. Varför blev det inte så? Hur fungerar dagens medarbetaravtal i praktiken? Hur kommer de till och vad tycker parterna om dem?

Välkomna till Ratio den 26 november då Charlotta Stern, professor i sociologi vid SU och Ratio, och Emma Paulsson, forskningsassistent Ratio, presenterar en ny rapport om medarbetaravtal och till ett samtal om hur den svenska modellen hanterar innovationer. Forskningspresentationen följs av en diskussion med Michael Allvin, docent i sociologi och psykologi vid Uppsala universitet, Patrik Pedersen, avtalsexpert på Unionen och Per Widolf, förhandlingschef på Industriarbetsgivarna.


Datum: Tisdagen den 26 november
Tid: 12.00-13.15 (lunchmacka serveras från 11.30)
Plats: Ratio, Sveavägen 59, 4 tr, Stockholm

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578