Typ: Öppna seminarier
Ratio - Näringslivets forskningsinstitut, Sveavägen, Stockholm, Sverige
Kl. 11:45 – 13:15

Trots att vi byggt ut utbildningssystemet med nya högskolor fungerar matchningen på arbetsmarknaden dåligt. Ger högre utbildning den avkastning man kan förvänta sig för individen, företaget och regionen?

Inom ramen för Ratios forskningsprogram Kompetens för tillväxt har tre forskare vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping genomfört tre studier: Kompetensförsörjning för ett konkurrenskraftigt näringsliv, Högre utbildning och konkurrenskraft – Hur påverkar högre utbildning företags och regioners tillväxt? samt Arbetslöshet, vakanser och utbildning – Hur har matchningen på den svenska arbetsmarknaden utvecklats sedan 1990-talskrisen?.

Johan Eklund, professor vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping, har lett forskargruppen och presenterar tillsammans med Lars Pettersson, forskare vid Jibs, studierna i sammanfattning vid ett lunchseminarium den 15 oktober på Ratio. Studierna kommenteras av Anna Bünger, Tillväxtverket, och Lars Jagrén, Unionen

Dag: 15 oktober
Tid: kl 11:45-13:15 (lunchwrap serveras från 11:30)
Plats: Ratio, Sveavägen 59, Stockholm

Anmälan är bindande och görs här