Sök

Makt och inflytande i näringslivet – tre jämställdhetsperspektiv

SeminariumÖppna seminarier
Makt och inflytande i näringslivet – tre jämställdhetsperspektiv
Anmälan

Makten och inflytandet över näringslivet var länge mannens. Hur ser det ut nu? Om den formella makten vet vi mycket, men hur ser det ut med den faktiska makten?

I styrelsesammanhang pratar man gärna om kvinnors representation – men hur ser det ut med deras faktiska makt, inflytande och nätverk? Kvinnliga prestationer undergrävs i vissa sammanhang. På finansmarknaden skiljer sig kvinnors beteende från mäns. Varför? På vilket sätt påverkar globaliseringen av företagen jämställdheten mellan könen? Följer normer med företag när de rör sig över landsgränser?

Välkommen till ett seminarium den 10 november där Ratio-forskarna Al Ahmed, Christina Öberg och Daniel Halvarsson presenterar olika studier på dessa frågor! Efter forskningspresentationerna följer en paneldiskussion om vilka åtgärder man önskar se, medverkar i denna gör Charlotte Bohman, styrelseproffs, och Ulrika Boëthius, Finansförbundet.

Om de medverkande:

  • Ali Ahmed, professor i nationalekonomi vid Linköpings universitet och forskare Ratio
  • Christina Öberg, professor i företagsekonomi vid Karlstad universitet och forskare Ratio
  • Daniel Halvarsson, fil dr i nationalekonomi och forskare Ratio
  • Charlotte Bohman, styrelseproffs med erfarenhet från olika branscher och chefsroller
  • Ulrika Boëthius, förbundsordförande Finansförbundet.

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578