Typ: Forskarseminarier
Sveavägen 59, Stockholm, Sverige
Kl. 13:00 – 14:30

Managing sector reputation: The strategic communication of national higher education

Hogne Leroy Sataoen, universitet i Bergen och gästforskare vid Ratio

Opponent: Nils Karlson