Sök

Människa, maskin & marknad

SeminariumÖppna seminarier

Digitaliseringen och automatiseringen stöper om arbetsmarknaden i snabb takt. Coronakrisen har kommit att innebära att denna strukturomvandling går än snabbare. Många arbetsuppgifter försvinner medan nya tillkommer.

Vilka är de nya jobben, vilka de gamla? Hur påverkar artificiell intelligens företag och människor? Är den svenska arbetsmarknaden rustad att klara av de förändringar som väntar – och som redan påbörjats?

Fredagen den 29 maj är du välkommen till ett digitalt seminarium där några av Ratios medarbetare berättar om sin pågående forskning på temat!


Datum: fredagen den 29 maj
Tid: kl 12.00-12.45
Plats: Ratios youtubekanal

Webbinariet kommer sändas live den 29 maj på Ratios Youtube-kanal. Det går även att se i efterhand.

Anmäl dig här.
Genom att registrera dig får du påminnelse och länk till webbinariet innan start. Du får också information om eventuella ändringar och uppdateringar.


Sebastian Krakowski, fil dr vid Ratio och Handelshögskolan i Stockholm som i våras disputerade med avhandlingen ”Artificial Intelligence in Organizations: Strategy and Decision Making in the Digital Age”.

Lotta Stern, professor i sociologi vid Stockholms universitet och vice vd Ratio, som forskar om arbetsmarknaden och bland annat är redaktör för En dynamisk arbetsmarknad (Dialogos, 2019).

Jonas Grafström, fil dr och nationalekonom vid Ratio, LTU och Oxford University. Han forskar bland annat om framtidens arbetsmarknad och är aktuell med den populärvetenskapliga Moderna tider 4.0 (Volante, 2020).

Magnus Lodefalk är docent vid Örebro universitet och forskare vid Ratio. Han har bland annat ett pågående forskningsprojekt om AI och arbetsmarknad.

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578