Typ: Externa aktiviteter
Uppsala Konsert & Kongress, Uppsala, Sverige
Kl. 11:00 – 13:45

Karriärmöjligheter och regional utveckling

Martin Korpi presenterar resultat ur en studie som undersöker karriärmöjligheternas betydelse för valet av bostadsort. Hur viktiga är de långsiktiga karriärmöjligheterna när man väljer var man ska bo, jämfört med andra faktorer som livskvalitet, kultur- och affärsutbud? Läs mer om konferensen på Reglabs hemsida.