Sök

Martin Korpi föreläser på Reglabs årskonferens

SeminariumExterna aktiviteter

Karriärmöjligheter och regional utveckling

Martin Korpi presenterar resultat ur en studie som undersöker karriärmöjligheternas betydelse för valet av bostadsort. Hur viktiga är de långsiktiga karriärmöjligheterna när man väljer var man ska bo, jämfört med andra faktorer som livskvalitet, kultur- och affärsutbud? Läs mer om konferensen på Reglabs hemsida.

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578