Typ: Öppna seminarier
Sveriges HR-Förening, Birger Jarlsgatan, Stockholm, Sverige
Kl. 11:00 – 12:00

När medbestämmandelagen antogs 1976 såg arbetslivet och arbetsplatserna annorlunda ut. Då stod demokratifrågan högt på dagordningen och lokala fackklubbar var norm. I dag är medarbetarna rörligare och fackklubbarna mer sällsynta. Så hur fungerar medbestämmandet i praktiken, 45 år senare?  

I en ny enkätstudie har Lotta Stern, professor i sociologi, undersökt hur HR-medarbetare upplever efterfrågan på inflytande och delaktighet bland medarbetare i sina organisationer, värderas delaktighet idag och vilken roll har MBL och lokala fackklubbar?. Studien har genomförts i samarbete med Sveriges HR-förening där dess medlemmar bidragit med svaren. 

Torsdagen den 19 augusti presenterar Stern sina resultat under ett öppet webbinarium som arrangeras av Sveriges HR-förening tillsammans med Ratio.

Mer information kommer.

För anmälan, se följande länk.