Sök

Mer för mindre? Tillväxt och hållbarhet i Sverige

SeminariumÖppna seminarier

Blir miljön bättre eller sämre? Går det att förena ekonomisk tillväxt med hållbar utveckling?

I den nya boken Mer för mindre? Tillväxt och hållbarhet i Sverige undersöker Jonas Grafström, fil dr, och Christian Sandström, docent, empirin. Hur har miljöskadliga utsläpp och användningen av naturresurser i Sverige förändrats över tid?

Tisdagen den 1 december bjuder Ratio in till en digital lansering av boken! Resultaten är försiktigt hoppfulla: Vi får ut mer välstånd från mindre resurser och till mindre klimatpåverkan.

Vilka lärdomar går att dra från de senaste decenniernas utveckling? Vad kan beslutsfattare inom politiken och näringslivet göra för att skapa hållbar ekonomisk tillväxt? Vilken roll har ny teknik och nya kompetenser?

Ett vanligt år hade boken lanserats under ett traditionsenligt julmingel med bubbel och goda samtal. Ni som uppger adress i anmälan kommer dock få ett fysiskt exemplar av boken skickad till er, och så hoppas vi få bjuda er på mingel vid ett annat tillfälle, snart.

Varmt välkommen!

Datum: Tisdagen den 1 december
Tid: 12.00-13.00
Plats: Digitalt över Ratios youtube-kanal


Anmäl dig här.
Genom att registrera dig får du påminnelse och länk till webbinariet innan start. Du får också information om eventuella ändringar och uppdateringar. Anger du din adress får du ett fysiskt exemplar av boken.


Om skriften: Mer för mindre? Tillväxt och hållbarhet i Sverige
Går det att förena ekonomisk tillväxt med hållbar utveckling? I Mer för mindre? Tillväxt och hållbarhet i Sverige beskriver Ratioforskarna Jonas Grafström och Christian Sandström hur miljöskadliga utsläpp och användningen av naturresurser i Sverige har förändrats över tid.
Sedan 1990 har Sveriges befolkning ökat med drygt 1,6 miljoner och ekonomin nästan fördubblats. Samtidigt har koldioxidutsläppen minskat med 27 procent mellan åren 1990 och 2018, konsumtionen av el, vatten och energi har stått still vilket innebär att ekonomin är nästan dubbelt så effektiv. Av de 26 luftföroreningar Naturvårdsverket mätt sedan 1990 har 24 gått ner fram till 2017. I många fall har det skett mer än en halvering.
Boken en bearbetning av och fortsättningen på rapporten ”Mycket mer för mindre – tillväxt och hållbarhet i Sverige” (2020). Studien är inspirerad av dels boken More for less skriven av MIT-forskaren Andrew McAfee (2019), dels essän ”The Return of Nature: How Technology Liberates the Environment” av Jesse Ausubel (2015).

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578