Typ: Forskarseminarier
Ratio - Näringslivets forskningsinstitut, Sveavägen, Stockholm, Sweden
Kl. 13:30 – 15:00

Uppsatsen kan erhållas från Johanna Palmberg cirka en vecka före respektive seminarium. Seminariet hålls i Ratios lokaler på Sveavägen 59, 4 trp.

21/2 ”Migration and Increasing Wage Inequality, Can Imperfect Competition Explain the Link”

Martin Korpi, Stockholm School of Economics
Opponent: Patrik Tingvall / Johanna Palmberg