Sök

Mycket mer för mindre – tillväxt och hållbarhet i Sverige

SeminariumÖppna seminarier

Kan vi få det materiellt bättre utan att skada miljön? Går tillväxt att kombinera med minskade utsläpp och minskat resursutnyttjande?

Sedan 1990 har Sveriges befolkning ökat med drygt 1,6 miljoner och ekonomin nästan fördubblats. Hur har miljöskadliga utsläpp och användandet av naturresurser i landet förändrats under den tiden?

Faktum är att många har minskat. Koldioxidutsläppen med 27 procent, i relation till BNP har de sjunkit nästan 60 procent. Minskat har även utsläpp av bly, svaveldioxid, nickel och flera andra miljöfarliga ämnen. Det visar den nya studien ”Mycket mer för mindre – tillväxt och hållbarhet i Sverige” skriven av Jonas Grafström, Christian Sandström och Axel Wieslander.

Vilka lärdomar går att dra från de senaste decenniernas utveckling? Vad kan beslutsfattare inom politiken och näringslivet göra för att skapa hållbar ekonomisk tillväxt?

Välkomna till den digitala lanseringen av studien måndagen den 18 maj! Utöver rapportförfattarna medverkar Maria Wetterstrand, VD för Miltton Purpose, hållbarhetskonsult och samhällsdebattör, tidigare språkrör för Miljöpartiet, med en kommentar.


Datum: Måndagen den 18 maj
Tid: 15.00-15.45
Plats: Ratios Youtube-kanal
Webbinariet kommer sändas live den 18 maj på Ratios Youtube-kanal. Det går även att se i efterhand genom denna länk.
Anmäl dig här.
Genom att registrera dig får du påminnelse och länk till webbinariet innan start. Du får också information om eventuella ändringar och uppdateringar.

Inspirationen för denna Ratio-rapport kommer från dels boken More for less skriven av MIT-forskaren Andrew McAfee (2019), dels essän ”The Return of Nature: How Technology Liberates the Environment” av Jesse Ausubel (2015). Dessa visade att den amerikanska ekonomin håller på att dematerialiseras. Med dematerialisering menas att mindre naturresurser används för samma konsumtion (jmf t.ex. Weber & Sciubba, 2019).


För frågor om rapporten, kontakta Johanna Grönbäck, kommunikationschef Ratio, på johanna.gronback@ratio.se eller 0763-47 75 40.

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578