Sök

Negativa koldioxidutsläpp – lyckas marknaden?

SeminariumÖppna seminarier
Negativa koldioxidutsläpp – lyckas marknaden?
Anmälan

För att klara klimatmålen pekar IPCC med flera på behovet av negativa utsläppsteknologier. Uppfångande och geologisk lagring av koldioxid, så kallad Carbon Capture and Storage (CCS) kallas för en nyckel för att reducera och förhindra fortsatt global uppvärmning. Men hur går utvecklingen för tekniken och företagen som arbetar med den?

Den 1 juni presenterar Jonas Grafström, fil dr och vvd Ratio, en ny kunskapsöversikt om negativa koldioxidutsläpp globalt och utvecklingen sedan 2018, detta under ett öppet och digitalt seminarium. Hur har företag och teknologi kring negativa utsläpp utvecklats och hur ser kostnaderna ut nu? Det diskuteras i rapporten och under en paneldiskussion.

Under seminariet medverkar även Per Holm, ansvarig klimatpolitik Energiföretagen, Mattias Jonsson (S), riksdagsledamot, Aiko Nakano Hylander, forskningshandläggare på Energimyndigheten, och Anna-Karin Nyström, enhetschef klimatmålsenheten Naturvårdsverket.

Datum: Onsdagen den 1 juni
Tid: 11.00-12.00
Plats: Digitalt över Zoom

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578