Sök

Nils Karlson på Småföretagsdagarna: Småföretagens kompetensförsörjning – om matchning på arbetsmarknaden

SeminariumExterna aktiviteter

En avgörande förutsättning för fler jobb i växande företag och stärkt tillväxt i Sverige är tillgången på kompetent personal. I många sektorer råder dock kompetensbrist, alldeles oavsett konjunkturläge. Mycket talar för att det är ett av de viktigaste tillväxthindren, särskilt för små och växande företag.

Nils Karlson, docent och VD Ratio, presenterar ny forskning kring ”matchning” på arbetsmarknaden. Presentationen bygger på två publikationer: En rapport till regeringens Framtidskommission – Matchning på den svenska arbetsmarknaden– samt förstudien till Ratios stora projekt om kompetens för tillväxt – Företagens kompetensförsörjning och ungas etablering på arbetsmarknaden.

Övriga medverkande: Anna-Lena Bohm, Uniguide, Göran Marklund, vGD Vinnova, och Elisabeth Svantesson, riksdagsledamot (M), ordförande i arbetsmarknadsutskottet.

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578