Typ: Forskarseminarier
Ratio - Näringslivets forskningsinstitut, Sveavägen, Stockholm, Sweden
Kl. 13:00 – 14:30

”Parental job loss due to plant closure and child health”

Eva Mörk, Uppsala universitet

Opponent: Henrik Lindberg

Uppsatsen kan erhållas från Henrik Malm Lindberg cirka en vecka före respektive seminarium. Seminariet hålls i Ratios lokaler på Sveavägen 59, 4 tr, kl 13-14.30