Sök

Offentlig upphandling – en fråga om 700 miljarder

SeminariumRatio i Almedalen

Seminariet hålls i tältet utanför restaurang Amarillo, Schweitzergränd 5, Visby

Den offentliga upphandlingen utgör ett kritiskt villkor för företagandet. Hur påverkas de små och medelstora företagen av den tilltagande centraliseringen? Effekterna på kvalitet och kostnadskontroll? En fördjupad kunskapsöversikt presenteras.

Mattias Lundbäck, ekon dr Ratio och SKL, och Emilie Videnord, forskningsassistent Ratio

MEDVERKANDE:
Anna-Lena Bohm, VD Uniguide
Andrea Femrell, VD NNR
Charlotta Frenander, Upphandlingsmyndigheten
David Johnsson, VD TFM
Olof Molander, SKL Kommentus (affärområdeschef Ramavtal)
Günther Mårder, VD Företagarna
Kimmo Vihtari, VD Pima

Moderator: Ann-Kari Edenius, v VD Ratio

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578