Typ: Forskarseminarier
Ratio - Näringslivets forskningsinstitut, Sveavägen, Stockholm, Sweden
Kl. 13:00 – 14:30

Professor Saras Sarasvathy, University of Virginia, håller veckans vetenskapliga seminarium.

Professor Sarasvathy presenterar ”The Role of Perspective Taking in Co-Founder Equity Interactions: An Experimental Investigation” samt bokkapitlet ”Markets in Human Hope”.

Materialet kan erhållas från Henrik Malm Lindberg. Seminariet hålls i Ratios lokaler på Sveavägen 59, 4 tr, kl 13-14.30