Typ: Externa aktiviteter
Ratio - Näringslivets forskningsinstitut, Sveavägen, Stockholm, Sverige
Kl. 15:30 – 17:00
Organisering för digitalisering – hur klarar företagen detta?

I samband med Ratios internationella forskarkonferens Organizing for Digitalization arrangerar vi en öppen session med två plenarföreläsare, båda världsledande forskare inom företagsekonomi med inriktning på management, organisation och digitalisering:

J.P. Eggers, Associate Professor of Management & Organization, Stern School of Business, vid New York University.

Ola Henfridsson, disputerad vid Umeå universitet och sedan bl a professor vid Chalmers. Han är nu professor vid Warwick Business School, University of Warwick, i Storbritannien.

Endast inbjudna gäster.